TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody.