Psychosociálne centrum, mestská príspevková organizácia

Psychosociálne centrum Košice je mestská príspevková organizácia poskytujúca pomoc ľuďom v krízových životných situáciách, ľuďom s psychickými ťažkosťami a chorobami, psychoneurotickými a psychosomatickými ťažkosťami, ľuďom ohrozeným závislosťami na psychoaktívnych látkach a duševne chorým, nie však v akútnom štádiu choroby.