Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia

činnosti súvisiace s krajinnou úpravou, správa, projektovanie, realizácia a údržba zelene mesta Košice, pestovanie rastlinného materiálu, záhradnícke služby, spravovanie detských ihrísk, udržiavanie a zlepšovanie kvality životného prostredia na území mesta,