Mesto Košice

Mesto je druhým najväčším zamestnávateľom v Košiciach, ktoré sú významným miestom rozvinutého priemyslu, kvalitného školstva, vedy a výskumu. Metropola východu ponúka množstvo pracovných príležitostí vo veľkých priemyselných parkoch, veľkoobchodných nákupných centrách, v doprave, stavebníctve, ale aj v iných odvetviach.

Košiciam, ako prvému mestu na starom kontinente dali odborníci z priemyslu informačných a komunikačných technológií prívlastok – Európske Silicon Valley. Dynamikou a progresivitou rozvoja firiem podnikajúcich vo sfére informačných a komunikačných technológií sa Košice stávajú európskym ekvivalentom tohto označenia a rešpektovaným centrom progresu v tomto odvetví.